Kundalini

Kundaliniyoga är den medicinska yoganska ursprung, vilket innebär att den utövas främst för att uppnå fysisk och psykisk balans och inte främst som en form av träning. Visserligen kan yoga användas som stretching eller stresshantering, men det är en väldigt begränsad bild av vad det egentligen är.

Ordet yoga, som kan översättas med föreningen mellan människans själ och universums kreativa kraft, syftar både på ett antal tekniker och på det medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av dessa tekniker. I universum, i oss människor och i allt annat levande finns en kreativ energi, ett kraftfullt flöde, som vi i detta medvetandetillstånd är fullständigt synkroniserade med.

Vi pratar mycket om att vara sanna, både mot oss själva och vår omvärld, och sökandet efter sanningen börjar med oss själva. Att nå andlig upplysning och få insikt om verklighetens sanna natur är yogans högsta mål. Vi ökar vår medvetenhet och självkännedom genom att observera oss själva och hur vi reagerar i olika siuationer.

Kundaliniyoga är en andlig diciplin, en teknik för att släppa identifikationen med sin kropp, sina tankar, känslor, ägodelar och relationer och i stället identifiera sig med sin själ i förening med universums kreativa kraft.

Kundaliniyoga består av en kombination av kroppsställningar, andningsövningar, meditation och mantran. Denna kombination har visat sig stärka nervsystemet, balansera körtelsystemet och frigöra känslomässiga blockeringar vilket påverkar hälsan positivt och ger ökad livskraft och självkännedom.

Andningen är en viktig del av kundaliniyogan. Det finns en direkt koppling mellan andningen och sinnet. När vi andas långa, djupa andetag blir sinnet automatiskt lugnare och upprörda känslor dämpas. Detta hjälper oss att identifiera negativa tankar och känslor. Tekniken eldandning används för att rensa ut gifter och slaggprodukter, ökar lungkapaciteten och ger energi. Kroppsställningar i kombination med medveten andning hjälper till att lösa upp blockeringar och ökar energiflödet. Genom att kontrollera din andning kan du alltså påverka ditt sinnestillstånd. Vi erbjuder för närvarande en nybörjarkurs och en fortsättningskurs.

Program hösten 2018

Behandlingar

Kundaliniyoga

Måndagar 18.30-20.00
Fortsättningsklass med start 10 september

Pris: 135 kr per tillfälle (OBS! Denna klass är full!)

Tisdagar 18.30-20.00
Lätt kundaliniyoga med fokus på att stärka kroppen och finna inre balans
Start 4 september. Enstaka platser kvar till denna klass.

Pris: 135 kr per tillfälle

Reikihealing
60 min: 600 kr
30 min: 400 kr

Massagehealing
60 min: 500 kr

Yogisk healing
30 min: 450 kr

Coachande samtal enligt Sedonametoden
60 min: 600 kr

Idividuell yogasession
60 min: 750 kr

Program hösten 2018

Kundaliniyoga

Måndagar 18.30-20.00
Fortsättningsklass med start 10 september

Pris: 135 kr per tillfälle (OBS! Denna klass är full!)

Tisdagar 18.30-20.00
Lätt kundaliniyoga med fokus på att stärka kroppen och finna inre balans
Start 4 september. Enstaka platser kvar till denna klass.

Pris: 135 kr per tillfälle

Behandlingar

Reikihealing
60 min: 600 kr
30 min: 400 kr

Massagehealing
60 min: 500 kr

Yogisk healing
30 min: 450 kr

Coachande samtal enligt Sedonametoden
60 min: 600 kr

Idividuell yogasession
60 min: 750 kr